เควิน เฮลเลอร์

เครื่องบินไร้คนขับ - Signature Strikes: โจมตีตามลักษณะเฉพาะตัว

13 August, 2013 - 15:17 -- kasian

โดรน (Drone) หรือเครื่องบินไร้คนขับเพื่อสอดแนมและสังหาร นักฆ่าหน้าจอตัดสินใจด้วยเกณฑ์ใดว่าจะกดปุ่มให้โดรนสังหารยิงถล่มคุณหรือไม่? อนุสนธิจากข่าว “โดรนโจมตีในเยเมน เสียชีวิต ๑๒ ราย” 

Subscribe to เควิน เฮลเลอร์