เมือง การพัฒนา คนไร้บ้าน สิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 87: การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยไม่ลืมคนไร้บ้าน

คนไร้บ้านตกอยู่ในสถานะของกลุ่มเสี่ยงที่อาจต้องเผชิญจากการเหยียดหยามศักดิ์ความเป็นมนุษย์โดยตรงจากการละเมิด และยังอาจไม่ได้รับการดูและแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ยุ่งยากต่าง ๆ เพราะถูกจัดให้อยู่ในสถานะต่ำต้อยเสี่ยงต่อการเลือกประติบัติจากรัฐ จนไปถึงการเพิกเฉย ละเลย ไม่ใส่จะแก้ปัญหาให้คนไร้บ้

Subscribe to เมือง การพัฒนา คนไร้บ้าน สิทธิมนุษยชน