เศรษฐกิจดิจิทัล ระบอบ แบ่งปัน ภราดรภาพ

กฎหมายกับเทคโนโลยี 6: เตรียมระบอบกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คำถามที่สำคัญในเศรษฐกิจการเมืองยุคดิจิทัล ก็คือ บทบาทหน้าที่ของภาครัฐรัฐท่ามกลางการเติบโตของตลาดดิจิทัลที่ภาคเอกชนเป็นผู้ผลักดันและก่อร่างสร้างระบบมาตั้งแต่ต้น  ซึ่งสร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในรัฐให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง   อย่างไรก็ดีความเจริญก้าวหน้าของตลาดย่อมเกิดบนพื้นฐานของความเชื่อ

Subscribe to เศรษฐกิจดิจิทัล ระบอบ แบ่งปัน ภราดรภาพ