แนะนำตัว

แนะนำตัวก่อนนะ

ชื่อ  ทนายพงษ์ศักดิ์     นวานุช     ฉายา  นักจัดรายการ   หนุ่มเมืองแสน

องค์กร  หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองแสน   คลื่น FM 96.25  MHz   

โทร.084-9539940

๐(.'''.)๐...เรื่องของฉาน...-'๑'- ~*

ชื่อ:  กนกวรรณ  จันทรเกษม  Kanokwan chankasem

ชื่อเล่น:  นก  Nok

จากศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัด "กาญนะจ๊ะบุรี" คร้า... อิอิ

 

Subscribe to แนะนำตัว