แพลตฟอร์ม เศรษฐกิจดิจิทัล ตลาดออนไลน์ แบ่งปัน การแสวงหาผลประโยชน์

กฎหมายกับเทคโนโลยี 18: แพลตฟอร์มดิจิทัลมีกี่รูปแบบ

Nick Srnicek ได้สรุปภาพรวมของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แตกต่างกัน 5 ประเภท คือ

1.แพลตฟอร์มโฆษณา, 2.แพลตฟอร์มจัดเก็ยข้อมูล, 3.แพลตฟอร์มอุตสาหกรรม, 4.แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์, และ 5.แพลตฟอร์มแบบลีน

 

Subscribe to แพลตฟอร์ม เศรษฐกิจดิจิทัล ตลาดออนไลน์ แบ่งปัน การแสวงหาผลประโยชน์