โยบายรถคันแรก

หลากมิตินโยบายรถคันแรก: ความยุติธรรม ทางเลือกเชิงนโยบาย และขีดจำกัดของสิ่งแวดล้อม

21 December, 2012 - 20:19 -- kasian

ความยุติธรรมที่ผู้มาทีหลังควรได้ร่วมบริโภคและยกระดับมาตรฐานการครองชีพดีขึ้นอย่างเท่าเทียม, กโลบายกระตุ้นเศรษฐกิจและอุ้มอุตสาหกรรมรถยนต์, ขีดจำกัดทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตเมืองของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

Subscribe to โยบายรถคันแรก