#‎ไอ้พวกนักกิจกรรม‬ นักโทษประชามติ อดอาหารประท้วง สันติวิธี แม่พริ้ม อำเภอภูเขียว

ไปเยี่ยมไผ่ ดาวดินในเรือนจำ...แล้วมันได้อะไรขึ้นมา (วะ)?

อาจจะจริงที่ใครหลายคนพูดว่าการติดคุกโดยไม่ขอประกันตัวและการอดอาหารของ “ไผ่ ดาวดิน” (เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม จากคดีแจกเอกสารไม่แสดงความเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญในตลาดอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ) ไม่มีพลังในเชิง “ยุทธศาสตร์” แม้ว่ามันคือความพยายามของสันติวิธีในการการปลุกกระแสเรื่องสิ

Subscribe to #‎ไอ้พวกนักกิจกรรม‬ นักโทษประชามติ อดอาหารประท้วง สันติวิธี แม่พริ้ม  อำเภอภูเขียว