10th Anniversary

ประชาไทสิบขวบแล้ว มาเจอกันนะ (เลื่อน)

++งานสิบปีประชาไท เลื่อนไปเป็น 30 มกราคม 2558

เหตุผลโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เบื้องต้นขอแจ้งข่าวเลื่อนการจัดงานสั้นๆก่อนนะคะ++

Subscribe to 10th Anniversary