achiara

The Village: Achiara's Secret : ที่นี่มีอสูร

The Secret of Ashi-Ara's Village : ที่นี่มีอสูร

 

1.

ศพนิรนามถูกพบอยู่ในเชิงเขาใกล้บ่อน้ำของหมู่บ้านอาชีอาระ ความตายสั่นคลอนชีวิตอันสงบสุขและเรียบง่ายของหมู่บ้านที่คงอยู่กันมาอย่างยาวนาน

Subscribe to achiara