divland

divland - เรียนรู้ CSS ไม่ใช่เรื่องยาก

"divland.com" สำหรับเว็บบล็อกที่จะแนะนำคราวนี้ อาจจะเป็นบล็อกเชิงเทคนิคสักนิด แต่สำหรับคนที่ออกแบบเว็บไซต์น่าจะพอเข้าใจ

ชื่อ divland.com มาจากคำสั่ง <div> และ </div> ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ใช้บ่อยมาก ในการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษาโปรแกรม XHTML และ CSS

ในการออกแบบเว็บไซต์ ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป หรือการเขียนเว็บเพจด้วยโปรแกรม Text Editor มีการใช้งาน HTML ที่ไม่ควรใช้เยอะมากจนเกินความจำเป็น

ปัจจุบันการออกแบบเว็บไซต์ทำได้ง่ายขึ้น โดยการใช้ภาษาโปรแกรมรุ่นใหม่ XHTML และ CSS เพื่อช่วยลดความซับซ้อน และเกิดเป็นมาตรฐานเว็บสมัยใหม่

การออกแบบเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานนั้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในการทำงานที่สะดวกขึ้น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตาได้อีกด้วย

สามารถทดสอบความเป็นมาตรฐานของเว็บไซต์ได้ที่ validator.w3.org

Subscribe to divland