MBK39 RDN50 112

เรื่องมันแย่เกินกว่าจะเข้มแข็ง โลกมันร้ายเกินกว่าจะอ่อนแอ I แม่หนึ่ง

13 March, 2018 - 08:54 -- MOMO

ผมรู้จัก “จ่านิว” ผ่านสื่อต่าง ๆ ในฐานะนักกิจกรรมคนหนึ่ง

จำไม่ได้แล้วว่าเขาทำวีรกรรมอะไรต่ออะไรบ้าง ผมเห็นเขาห่าง ๆ ในงานสัมมนาวิชาการหลายครั้ง

"ประชาไท" เคยเขียนแซวว่าเขาเป็น “นักกินฟรีในตำนาน” และเป็นนักศึกษาที่ไม่ค่อยเข้าเรียน

Subscribe to MBK39 RDN50 112