YouTube

การแทรกวิดีโอจาก youtube

(แก้ไข มีนาคม 2559)

 

1. คลิกที่ปุ่ม "แชร์" (Share) จากเว็บ YouTube ที่เราต้องการ

2. คลิกที่ "ฝัง" (Embed) เพื่อเอา HTML โค้ด มาติดไว้ในเว็บบล็อกของเรา

Subscribe to YouTube