บล็อกกาซีน ประชาไท

chaiyasitdhi's picture
12 ม.ค. 2017 - 07:44
เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้ว (2559) ผมได้เดินทางไปปารีส จึงได้เยี่ยมชมและเก็บภาพสถานที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสมาไว้เป็นที่ระลึก...
choijunwu's picture
12 ม.ค. 2017 - 01:15
Jealousy Incarnate เป็นละครที่เล่าเรื่องชีวิตของผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ ที่ต้องรายงานข่าวประจำวัน...
Phuttipong's picture
8 ม.ค. 2017 - 13:52
ปกิณกะเรื่อง ท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล คำชี้แจง : ข้อเขียนนี้ เป็นการบันทึกความคิดอ่านของผมที่มีต่อท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต...
Pandit Chanrochanakit's picture
2 ม.ค. 2017 - 17:32
ถึงแม้ว่าจะมีเหล้า ยาเสพติดมาเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีคนเจ็บตายกันทุกๆ ปี ช่วงปีใหม่ สงกรานต์และเทศกาลสำคัญ แต่รัฐไทยโดยเฉพาะหมอผู้มีคุณธรรมกลับ...
choijunwu's picture
2 ม.ค. 2017 - 06:07
เรามักจะหยิบยกเอาชีวิตแต่หนหลังขึ้นมาทบทวนเมื่อครั้งเราตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในวันพรุ่งนี้...
streetlawyer's picture
1 ม.ค. 2017 - 14:19
นับแต่รัฐประหาร 2557 คณะผู้กุมอำนาจได้รุกไล่และปราบปรามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดอนาคตประเทศเป็นอย่างมาก  ยุทธวิธีที่สำคัญ คือ...
streetlawyer's picture
1 ม.ค. 2017 - 14:03
ยุทธศาสตร์ของชนชั้นนำไทยที่ลักลั่นระหว่าง การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0 กับ การมุ่งรักษาความมั่นคงของรัฐ(บาล)...
Pia Wunna's picture
28 ธ.ค. 2016 - 21:38
“ ความแตกต่างระหว่างประเทศด้อยพัฒนา กับประเทศที่พัฒนาสูงสุดแล้ว ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารยธรรมของประเทศนั้น ๆ ดูได้จากประเทศอินเดีย อียิปต์...
Pierre_Abelard's picture
23 ธ.ค. 2016 - 21:42
ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2   ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์   หมายเหตุ. บทความนี้ปรับปรุงจาก...
tewarit's picture
23 ธ.ค. 2016 - 02:56
1. เพื่อไม่ให้เป็นการลงโทษผู้บริสุทธิ์ (ผู้ต้องหายังไม่ถูกพิพากษาถือเป็นผู้บริสุทธิ์) 2. ปิดช่องกลั่นแกล้งโดยผู้มีอำนาจรัฐหรือฝ่ายบริหาร  3....

Pages