บล็อกกาซีน ประชาไท

Althusser1993's picture
10 มิ.ย. 2018 - 17:00
  อภิธานศัพท์เฉพาะของอัลธูแซร์ Althusser Glossary 1969
streetlawyer's picture
9 มิ.ย. 2018 - 20:25
ทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะใช้ เศรษฐกิจดิจิตอล เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ  ...
Althusser1993's picture
9 มิ.ย. 2018 - 19:14
  อภิธานศัพท์เฉพาะของอัลธูแซร์ Althusser Glossary 1969 เขียนและแปลครั้งแรก: 1969 by Ben Brewster.
Althusser1993's picture
8 มิ.ย. 2018 - 20:42
  อภิธานศัพท์เฉพาะของอัลธูแซร์ Althusser Glossary 1969 เขียนและแปลครั้งแรก: 1969 by Ben Brewster. แปลเป็นภาษาไทย : 2018 โดยจักรพล ผลละออ
Althusser1993's picture
8 มิ.ย. 2018 - 20:35
  คำนำหนังสือแปลฉบับภาษาอิตาลี   1.หนังสือแปลเรื่อง Reading Capital เล่มนี้มีความแตกต่างจากฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรก (Lire le Capital, Vols. I and II,...
streetlawyer's picture
7 มิ.ย. 2018 - 19:20
  เมื่อวันที่ 10-13 พฤศจิกายน สหประชาชาติได้ร่วมจัดงานประชุมการกำกับอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรือ Internet Governance Forum ครั้งที่ 10 (IGF 2015...
streetlawyer's picture
6 มิ.ย. 2018 - 20:59
สำหรับคนที่ทำงานประจำต้องเริ่มต้นสัปดาห์ในวันจันทร์อย่างเบื่อหน่าย จนอยากจะหลีกลี้หนีหน้าไปจากสำนักงาน...
streetlawyer's picture
5 มิ.ย. 2018 - 21:45
ทำไม สิทธิการเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องพื้นฐานของรัฐ? คงต้องตอบโดยใช้ความรู้อย่างน้อยสองชุด คือ 1) กฎหมายเรื่องความเป็น "คน" 2) เศรษฐศาสตร์การเมือง...
streetlawyer's picture
4 มิ.ย. 2018 - 21:04
จะคืนความสุขให้คนไทย ไม่ง่ายนะครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ประชาชนรู้มากขึ้น...

Pages