บล็อกกาซีน ประชาไท

vajrasiddha's picture
4 มี.ค. 2020 - 17:44
  Drawing Unconscious…เส้น สี ชีวิต และจิตใต้สำนึกที่ถูกหลงลืมบทความ โดย ฝน กนกพร ตรีครุฑพันธ์จากประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม “วาดจิตใต้สำนึก”22-23...
hulaohmmy's picture
3 มี.ค. 2020 - 23:04
ผู้เขียนได้มีโอกาสนำเสนอความคิดทางวิชาการในการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...
yukti mukdawijitra's picture
3 มี.ค. 2020 - 01:06
การยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างที่สาธารณชนและแม้แต่นักกฎหมายเองก็เห็นว่าไม่สมเหตุสมผลทั้งในทางกฎหมายและในทางการเมือง และความเหลวแหลกของกลไก เกม...
yukti mukdawijitra's picture
3 มี.ค. 2020 - 01:00
วินาทีที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ความสำคัญไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองหนึ่งถูกยุบไปหรอก แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่า...
vajrasiddha's picture
25 ก.พ. 2020 - 18:48
  หัวใจสุขาวดี เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งสุขาวดีของคนบาปแต่มีหัวใจ กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  ห้องเรียนศาสนธรรม...
Atthasit Muangin's picture
13 ก.พ. 2020 - 12:15
n the future of disruptive world,if I am able to make the documentary film about Sergeant Major Chakaphan Thomma who committed the worst Mass...
yukti mukdawijitra's picture
11 ก.พ. 2020 - 12:42
ข้อสังเกตจากการแถลงของ ผบทบ. ล่าสุด แสดงการปัดความรับผิดชอบของผู้นำกองทัพไทยอย่างเห็นได้ชัดดังนี้
yukti mukdawijitra's picture
11 ก.พ. 2020 - 12:39
จากเหตุการณ์ #กราดยิงโคราช เราเห็นอะไรเกี่ยวกับทหารไทยบ้าง

Pages