บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
26 ต.ค. 2023 - 16:06
ความเฟื่องฟูของเศรษฐกิจดิจิทัลที่สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการจำนวนมหาศาลแต่นำมาซึ่งความกังขาว่า...
streetlawyer's picture
26 ต.ค. 2023 - 15:59
คำถามที่สำคัญในเศรษฐกิจการเมืองยุคดิจิทัล ก็คือ...
streetlawyer's picture
24 ต.ค. 2023 - 11:15
แนวทางในการส่งเสริมสิทธิคนทำงานในยุคดิจิทัลประกอบไปด้วย 2 แนวทางหลัก คือ1. การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ระหว่าง แพลตฟอร์ม กับ คนทำงาน2...
streetlawyer's picture
23 ต.ค. 2023 - 20:17
เนื่องจากการทำงานของคนในแพลตฟอร์มดิจิทัลในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำให้ปริมาณคนที่เข้ามาทำงานมีไม่มากนัก...
streetlawyer's picture
22 ต.ค. 2023 - 23:34
รัฐชาติในโลกปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้บุคคลเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่อยู่ แหล่งทำมาหากินได้อย่างอิสระ เสรีมาตั้งแต่การสถาปนารัฐสมัยใหม่ขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ...
streetlawyer's picture
21 ต.ค. 2023 - 10:34
นับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์ “สีเสื้อ”  ...
streetlawyer's picture
20 ต.ค. 2023 - 11:23
สังคมไทยเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง แตกแยก และปะทะกันอย่างรุนแรงทั้งในด้านความคิด และกำลังประหัตประหารกัน ระหว่างการปะทะกันนั้นระบบรัฐ ระบบยุติธรรม...
thanon's picture
19 ต.ค. 2023 - 15:27
หนังเรื่อง สัปเหร่อ (2566) กระแสแรงแค่ไหน รายได้รวมทั่วประเทศกว่า 500 ล้านบาท [ข้อมูลจาก Major Group* ณ วันที่ 23 ต.ค. 2566]...
streetlawyer's picture
19 ต.ค. 2023 - 10:43
เศรษฐกิจและการเมืองยุคดิจิทัล ใช้ข้อมูลของประชาชนและผู้บริโภคเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจตลาดการเมืองและเศรษฐกิจ...
streetlawyer's picture
18 ต.ค. 2023 - 11:45
หากรัฐไทยต้องการสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการประกาศใช้...

Pages