บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
2 ก.ค. 2018 - 20:48
            ความสัตย์ซื่อและยึดถือกฎหมายด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า            มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง ว่า...
streetlawyer's picture
1 ก.ค. 2018 - 18:22
บทความนี้จะไม่พูดถึงเหตุการณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559...
Althusser1993's picture
1 ก.ค. 2018 - 15:36
  สหภาพแรงงาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต คาร์ล มาร์กซ์ (1866)  
streetlawyer's picture
29 มิ.ย. 2018 - 20:57
จากกรณีฮือฮาที่บัณฑิตนิติศาสตร์ถูกจับดำเนินคดี เนื่องจากผลิตเบียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต จนมีการถกเถียงว่า “ทำไมรัฐไทยไม่อนุญาตให้คนทั่วไปผลิตเบียร์”...
streetlawyer's picture
28 มิ.ย. 2018 - 22:00
นอกจากประเด็นที่สื่อมวลชนกำลังตื่นตัวว่าจะมีการออกกฎหมายมาควบคุมตีตราสื่อให้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรในลักษณะที่ผู้มีอำนาจอาจเข้ามาแทรกแซงแล้ว ...
streetlawyer's picture
27 มิ.ย. 2018 - 22:13
จากประสบการณ์ตรงและการสังเกตการณ์งานต่อสู้ของประชาชนในท้องถิ่นหลายงานสะท้อนปัญหาหนึ่งที่คล้ายกันในหลายพื้นที่ คือ...
streetlawyer's picture
26 มิ.ย. 2018 - 18:28
การเมืองประเด็นใหญ่ช่วงปลายปี 2016 ที่ชาวโลกจับตามองเห็นจะไม่พ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และการทยอยประกาศรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ  บ็อบ ดีแลน...

Pages