บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
31 ก.ค. 2018 - 20:44
ผมเห็นว่า ปัจจุบันคนไทยเลือกข้างทางการเมืองกันไปซะทุกเรื่องนะครับ สิ่งที่เห็นตลอดเวลา คือ การเที่ยวไปป้ายสีใส่ความเห็นหรือผลงานของคนอื่นเสียเลอะเทอะ...
Althusser1993's picture
31 ก.ค. 2018 - 18:57
มาร์กซิสม์ 101 – มายาคติเกี่ยวกับมาร์กซิสม์ (Marxism 101 – The myths about Marxism) By Marxist Student Federation. Translated by Jakkapon P.  
Althusser1993's picture
30 ก.ค. 2018 - 21:10
  มาร์กซิสม์ 101 – ทำไมเราจึงควรเป็นนักสังคมนิยม (Marxism 101 – why you should be a socialist) By Rob Sewell. Translated by Jakkapon P.  
Althusser1993's picture
29 ก.ค. 2018 - 21:13
  มาร์กซิสม์ 101 - 14 คำถามนี่นักมาร์กซิสต์ต้องเจอ (Marxism 101 - Frequently asked questions) By Socialist Appeal. Translated by Jakkapon P.  
streetlawyer's picture
28 ก.ค. 2018 - 01:11
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้มอบให้แด่ ศาสตราจารย์ชอง ติโรล (Jean Tirole) แห่งมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส   ...
Althusser1993's picture
26 ก.ค. 2018 - 20:16
picture from : https://www.youtube.com/watch?v=nSNAhib3B_M   บทนำเสนอว่าด้วยความคิดของเจมส์สันฉบับกะทัดรัด   (Introduction to Jameson) By Felluga,...
streetlawyer's picture
25 ก.ค. 2018 - 21:53
หากสังคมไทยมีแนวโน้มจะเป็น สังคมทุนนิยม องค์กร สถาบัน จารีต ต่างๆ เสื่อมลง คนสัมพันธ์ผ่านระบบตลาด แคร์คนอื่นน้อยลง...
Althusser1993's picture
25 ก.ค. 2018 - 21:06
  บทนำเสนอความคิดของอัลธูแซร์ฉบับกะทัดรัด (Introduction to Althusser) By Felluga, Dino. Translated by Jakkapon P.  
Althusser1993's picture
25 ก.ค. 2018 - 17:01
  บทนำเสนอความคิดของมาร์กซ์ฉบับกะทัดรัด (Introduction to Marx) By Felluga, Dino. Translated by Jakkapon P.   I ว่าด้วยอุดมการณ์ (on ideology)  
Althusser1993's picture
24 ก.ค. 2018 - 18:53
  มาร์กซิสม์ : ความหมาย, ลักษณะ และหลักการ (Marxism: Meaning, Features and Principles) By Monalisa M. Translated by Jakkapon P.  

Pages