บล็อกกาซีน ประชาไท

Atthasit Muangin's picture
13 ม.ค. 2017 - 08:45
มีการถกเถียงกันทางญาณวิทยาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญามาเป็นพัน ๆ ปีว่าความจริง (Truth) แท้จริงเป็นอย่างไร...
choijunwu's picture
12 ม.ค. 2017 - 07:52
อัยการอนาคตไกลต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาในคดีเบิกความเท็จต่อศาล ด้วยการสร้างพยานหลักฐานปลอมขึ้นของฝ่ายจำเลยที่ตนกำลังดำเนินคดีอาญาให้รับผิดในหลายความผิด...
chaiyasitdhi's picture
12 ม.ค. 2017 - 07:44
เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้ว (2559) ผมได้เดินทางไปปารีส จึงได้เยี่ยมชมและเก็บภาพสถานที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสมาไว้เป็นที่ระลึก...
choijunwu's picture
12 ม.ค. 2017 - 01:15
Jealousy Incarnate เป็นละครที่เล่าเรื่องชีวิตของผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ ที่ต้องรายงานข่าวประจำวัน...
Phuttipong's picture
8 ม.ค. 2017 - 13:52
ปกิณกะเรื่อง ท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล คำชี้แจง : ข้อเขียนนี้ เป็นการบันทึกความคิดอ่านของผมที่มีต่อท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต...
Pandit Chanrochanakit's picture
2 ม.ค. 2017 - 17:32
ถึงแม้ว่าจะมีเหล้า ยาเสพติดมาเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีคนเจ็บตายกันทุกๆ ปี ช่วงปีใหม่ สงกรานต์และเทศกาลสำคัญ แต่รัฐไทยโดยเฉพาะหมอผู้มีคุณธรรมกลับ...
choijunwu's picture
2 ม.ค. 2017 - 06:07
เรามักจะหยิบยกเอาชีวิตแต่หนหลังขึ้นมาทบทวนเมื่อครั้งเราตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในวันพรุ่งนี้...
streetlawyer's picture
1 ม.ค. 2017 - 14:19
นับแต่รัฐประหาร 2557 คณะผู้กุมอำนาจได้รุกไล่และปราบปรามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดอนาคตประเทศเป็นอย่างมาก  ยุทธวิธีที่สำคัญ คือ...
streetlawyer's picture
1 ม.ค. 2017 - 14:03
ยุทธศาสตร์ของชนชั้นนำไทยที่ลักลั่นระหว่าง การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0 กับ การมุ่งรักษาความมั่นคงของรัฐ(บาล)...

Pages