บล็อกกาซีน ประชาไท

Pierre_Abelard's picture
23 ธ.ค. 2016 - 21:42
ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2   ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์  
tewarit's picture
23 ธ.ค. 2016 - 02:56
1. เพื่อไม่ให้เป็นการลงโทษผู้บริสุทธิ์ (ผู้ต้องหายังไม่ถูกพิพากษาถือเป็นผู้บริสุทธิ์) 2. ปิดช่องกลั่นแกล้งโดยผู้มีอำนาจรัฐหรือฝ่ายบริหาร  3....
Atthasit Muangin's picture
22 ธ.ค. 2016 - 12:49
จำได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตน ภาพยนตร์ที่สร้างความเพลิดเพลินและความชื่นอกชื่นใจให้แก่ผมมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือหนังเรื่อง "มนตร์รักลูกทุ่ง"...
Pierre_Abelard's picture
22 ธ.ค. 2016 - 09:11
ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2   ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์  
Pierre_Abelard's picture
21 ธ.ค. 2016 - 10:56
ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1 ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์
choijunwu's picture
20 ธ.ค. 2016 - 22:53
ชนชาติเกาหลีใต้ ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในชนชาติที่ดื่มหนักและจัดที่สุดชนชาติหนึ่งละครทางโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ ที่ส่วนใหญ่ออกอากาศหลังสี่ทุ่มขึ้นไปนั้น...
yodsapon32's picture
14 ธ.ค. 2016 - 21:34
“การเสียสละคือความชอบธรรม มันคือภาระของฉัน ทำให้ฉันเป็นลูกแกะที่จะถูกเอาไปฆ่า”
Atthasit Muangin's picture
13 ธ.ค. 2016 - 08:28
อาคิระ คุโรซาวาเป็นผู้กำกับญี่ปุ่นชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลก...

Pages