บล็อกกาซีน ประชาไท

Atthasit Muangin's picture
26 มิ.ย. 2020 - 07:23
I remember reading the interview by the last promoter of คณะราษฏร (People's Party or PP) from the Sarakandee magazine ,probably a decade ago.At that...
vajrasiddha's picture
24 มิ.ย. 2020 - 09:51
  ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ บรรยาย เนื้อหาจากเสวนา "เราจะรักกันไปทำไม? : ภราดรภาพในฐานะพลังในการขับเคลื่อนสังคม" สรุปความโดย นายชัยณภัทร จันทร์นาค  ...
vajrasiddha's picture
23 มิ.ย. 2020 - 15:51
เนื้อหาจากคอร์สอบรม ตั้งหลัก: พื้นฐานการดูแลจิตและใจ รุ่น 4 สรุปความโดย ชัยณภัทร จันทร์นาคPART 1   เสียหลัก...
Althusser1993's picture
3 มิ.ย. 2020 - 14:28
ความล้มเหลวของทุนนิยม และความคิดก้าวหน้าในหมู่คนรุ่นใหม่ [Young People Today are uniquely radical because Capitalism has failed them] By Luke Savage...
Althusser1993's picture
2 มิ.ย. 2020 - 09:41
เมื่อการประท้วง และการจลาจลคือหนทางในการต่อสู้ [When Rioting Works] By Paul Heideman Translated By Jakkapon P.  
fookch's picture
1 มิ.ย. 2020 - 16:29
“โง่ จน เจ็บ” จะจริงหรือไม่นั้น มีการศึกษาที่ชี้ว่า ‘ความยากจนสูบพลังงานออกจากสมองอย่างมาก’ จากงานวิจัยปี 2013 ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและม...
Althusser1993's picture
1 มิ.ย. 2020 - 11:20
  เรื่องเพ้อฝันของตลาดเสรี [The Free-Market Fantasy] By Nicole Aschoff Translated By Jakkapon P.  
Althusser1993's picture
30 พ.ค. 2020 - 16:03
  ใครกันแน่คือผู้ปล้นชิง และใครที่กำลังถูกปล้นชิง [Who Exactly Is Doing the Looting, and Who’s Being Looted?] By David Sirota  Translated By...
hulaohmmy's picture
26 พ.ค. 2020 - 19:54
ภายใต้เป้าหมายในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันของภูมิภาค (regional connectivity) ในอาเซียนภายใต้ “แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (...
hulaohmmy's picture
26 พ.ค. 2020 - 19:48
One of the main issues of ASEAN Connectivity is about how to deal with cross-border diseases.

Pages