บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
18 มิ.ย. 2018 - 21:12
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้มอบให้แด่ ศาสตราจารย์ชอง ติโรล (Jean Tirole) แห่งมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส   ...
streetlawyer's picture
16 มิ.ย. 2018 - 21:55
ความเข้าใจผิดประการหนึ่งต่อการกระตุ้นตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลและดึงดูดการลงทุนในอภิมหาโครงการไทยแลนด์ 4.0 ก็คือ...
streetlawyer's picture
15 มิ.ย. 2018 - 21:05
เมื่อมีรัฐบาลใหม่สิ่งทีตามมาด้วยเสมอ คือ นโยบายด้านเกษตรกรรม   ในอดีตเกษตรกร หรือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็น “ชาวนา” คือ...
streetlawyer's picture
14 มิ.ย. 2018 - 21:32
สิ่งที่ขับเคลื่อนโลก คือ เทคโนโลยี การทหาร การค้า และการแพร่ความคิด ความเชื่อ ศาสนา สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการเดินทางข้ามโลก...
streetlawyer's picture
13 มิ.ย. 2018 - 20:48
หลังจากรัฐบาล คสช. ได้อนุญาตให้มีกิจกรรมทางการเมืองแบบพรรคได้ ก็ปรากฏการเปิดตัวเข้าสู่สนามการเมืองของหลากหลายกลุ่มการเมือง...
vajrasiddha's picture
13 มิ.ย. 2018 - 11:58
ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา เขียน   บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอวงสนทนา “112ปี พุทธทาสวิจารณ์ได้” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ วัชรสิทธา...
streetlawyer's picture
12 มิ.ย. 2018 - 20:26
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ “ความมั่นคงไซเบอร์” ได้กล่าวอ้างว่า...
streetlawyer's picture
11 มิ.ย. 2018 - 21:08
ในอีก 10 หรือ 100 ปี โครงการร่วมของ Google และ Facebook ในการปล่อยโดรนส์และบอลลูน เพื่อส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล...
Althusser1993's picture
10 มิ.ย. 2018 - 17:00
  อภิธานศัพท์เฉพาะของอัลธูแซร์ Althusser Glossary 1969 เขียนและแปลครั้งแรก: 1969 by Ben Brewster. แปลเป็นภาษาไทย : 2018 โดยจักรพล ผลละออ  

Pages