บล็อกของ cdvkkn

สบท.เปิดจัดการอบรม นักข่าวคุ้มครองสิทร์

13 June, 2009 - 17:10 -- cdvkkn

 

 

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2552

จัดมีการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " นักข่าวคุ้มครองสิทธ์ " เพื้อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

 

 

กับสายด่วน กบท 1200  และ  ตู้ปณ.272 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ10400

Subscribe to RSS - บล็อกของ cdvkkn