บล็อกของ nawanuch

แนะนำตัวก่อนนะ

ชื่อ  ทนายพงษ์ศักดิ์     นวานุช     ฉายา  นักจัดรายการ   หนุ่มเมืองแสน

องค์กร  หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองแสน   คลื่น FM 96.25  MHz   

โทร.084-9539940

Subscribe to RSS - บล็อกของ nawanuch