Skip to main content

วันที่สองของการเรียนรู้เพื่อเป็นนักข่าวพลเมือง สนุก ง่วงนอน ตื่นตา ตกใจ กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ...

เรามีเรื่องราวมากมายจากการทำงาน การลงไปรับรู้และเรียนรู้กับชาวบ้าน แต่กลับไม่มีปัญญาเขียนให้คนอื่นอ่านได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว คำพูดของพี่ปุ้มเมื่อวานทำให้เรารู้สึกได้ว่าทำอะไรอยู่ตั้งนาน การลงมือทำต่างหากที่ทำให้เราได้เรียนรู้ และทำมันได้ในที่สุด

ขอเป็นกำลังใจให้ตัวเองกับเพื่อนๆ ที่เข้ารวมเรียนรู้ในการเป็นนักข่าวพลเมืองครั้งนี้ โอกาสที่เราจะได้ร่วมกันสร้างพื้นที่ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เพื่อนเรา ครอบครัว ชุมชน จนถึงเพื่อนร่วมโลกของเราทุกคน เรากำลังช่วยกันสร้างพื้นที่เหล่านี้ให้มีพลังเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เราเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ต่อไป

ด้วยศรัทธา

we

 

 

บล็อกของ toxicthai

toxicthai
วันที่สองของการเรียนรู้เพื่อเป็นนักข่าวพลเมือง สนุก ง่วงนอน ตื่นตา ตกใจ กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ... เรามีเรื่องราวมากมายจากการทำงาน การลงไปรับรู้และเรียนรู้กับชาวบ้าน แต่กลับไม่มีปัญญาเขียนให้คนอื่นอ่านได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว คำพูดของพี่ปุ้มเมื่อวานทำให้เรารู้สึกได้ว่าทำอะไรอยู่ตั้งนาน การลงมือทำต่างหากที่ทำให้เราได้เรียนรู้ และทำมันได้ในที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ตัวเองกับเพื่อนๆ ที่เข้ารวมเรียนรู้ในการเป็นนักข่าวพลเมืองครั้งนี้ โอกาสที่เราจะได้ร่วมกันสร้างพื้นที่ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เพื่อนเรา ครอบครัว ชุมชน จนถึงเพื่อนร่วมโลกของเราทุกคน…