Weerachon Chuachang's picture
ไม่ได้พูดพ่นกวนตีน แต่คือความใฝ่ฝัน เพราะชีวิตจริงมักกดทับ "ความอยาก" ไว้ในหลืบไหนซักแห่ง แต่มันก็โผล่แพลมออกมาเสมอ กลายเป็นภาพถ่ายสิ่งรอบๆ ตัวยามชีวิตไม่ได้เคลื่อนไหว หรือสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นยามชีวิตได้เดินทาง จนก่อร่างสร้างตัว เสมือนเป็นไดอารี่เล่มเล็ก

บล็อกของ Weerachon Chuachang

Subscribe to RSS - บล็อกของ Weerachon Chuachang