กฎหมายปกครอง

ปิยบุตร แสงกนกกุล: ประเด็นทางกฎหมายปกครองที่น่าสนใจจากกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี (ตอนที่ 1)

ปิยบุตร แสงกนกกุล นำเสนอประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 3 จี ที่วุ่นวายไม่เลิก ตอนที่ 1 จะอภิปรายว่าบุคคลทั่วไปมีสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะได้หรือไม่?

Subscribe to กฎหมายปกครอง