Piyabutr Saengkanokkul's picture
"ทว่า Sisyphe ได้สอนเราถึงความซื่อตรงอันสูงยิ่งในการปฏิเสธพระเจ้า และการผลักดันก้อนหิน เขาอีกนั่นแหละที่เป็นผู้ตัดสินว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนั้นดีแล้ว..." อัลแบร์ การ์มู

 "ทว่า Sisyphe ได้สอนเราถึงความซื่อตรงอันสูงยิ่งในการปฏิเสธพระเจ้า และการผลักดันก้อนหิน เขาอีกนั่นแหละที่เป็นผู้ตัดสินว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนั้นดีแล้ว ดังนั้น โลกอันปราศจากเจ้านายของเขา จึงไม่แห้งผาก และไม่ได้ไร้ประโยชน์ ทุกชิ้นส่วนของก้อนหินนี้ ทุกชิ้นแร่ของภูเขาลูกนี้ เป็นเขาแต่เพียงผู้เดียวที่นำมันมาหลอมรวมเป็นโลก การต่อสู้เพื่อไปให้ถึงยอด ก็เพียงพอที่จะเติมเต็มหัวใจของมนุษย์ให้อิ่มเอม ดังนั้น เราต้องจินตนาการได้ถึง Sisyphe ผู้เปี่ยมสุข"

 

"Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme." 

"Il faut imaginer

 Sisyphe heureux."

Albert Camus

บล็อกของ Piyabutr Saengkanokkul

การจัดทำรัฐธรรมนูญ : ประสบการณ์ฝรั่งเศส (แปล)

Philippe RAIMBAULT
Professeur de Droit public
Directeur de Sciences Po Toulouse
แปลโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปิยบุตร แสงกนกกุล: ศาลทหารไทยกับหลักการสากลว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในศาลทหาร

ปิยบุตร แสงกนกกุล: รูปแบบของการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตย

มาตรา ๑๗ ของจอมพลสฤษดิ์ มาตรา ๔๔ ของ พล.อ.ประยุทธ เหมือนกับมาตรา ๑๖ ของนายพลเดอโกลล์ จริงหรือ?

เรียนถามอาจารย์บวรศักดิ์ และอาจารย์กิตติศักดิ์เกี่ยวกับแนวทางของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ปิยบุตร แสงกนกกุล: การรักษาสถาบันกษัตริย์ด้วยการสละราชบังลังก์ของกษัตริย์สีหนุ

ปิยบุตร แสงกนกกุล: การได้มาซึ่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดของญี่ปุ่น

 

ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นนิติรัฐทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่ต้องมีศาล และศาลต้องเป็นกลางและเป็นอิสระ

ปิยบุตร แสงกนกกุล: “องค์กษัตริย์ไม่อาจถูกละเมิดได้” คืออะไร?

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Piyabutr Saengkanokkul