กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน

Transitional Unjust กระบวนการอยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน

6 July, 2012 - 12:03 -- iskra

..การบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านมิอาจกระทำได้โดยละเลยขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยเฉพาะกระบวนการค้นหาและสถาปนาความจริงเป็นสิ่งที่ยากจะฟังขึ้น การใช้ข้ออ้างเรื่องความต่างทางวัฒนธรรม เป็นแต่เพียงการจุดชนวนระเบิดเวลาที่จะรอวันระเบิดเท่านั้น..อานนท์ ชวาลาวัณย์

Subscribe to กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน