iskra's picture

<p><span>&quot;<span>กลุ่มประกายไฟ</span>&quot;<span> เป็นกลุ่มกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่สนใจศึกษาเรียนรู้และต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมอย่างถึงราก พร้อมๆกันนั้นเราก็สนใจศึกษาเรียนรู้และทดลองใช้ทฤษฎีมาร์กซ์วิเคราะห์สังคม รวมทั้งทดลองเสนอทางออกของสังคมตามการวิเคราะห์นั้น<br /> <br /> </span></span><span>&quot;<span>กลุ่มประกายไฟ</span>&quot;<span> มุ่งหวังที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นพรรคฝ่ายซ้ายแนวสังคมนิยมมาร์กซิสต์หรือร่วมกับกลุ่มองค์กรอื่นๆก่อตั้งพรรคฝ่ายซ้ายแนวสังคมนิยมเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม </span></span></p>

<p>โดยกลุ่มมีจุดยืนประกอบด้วย</p> <p>1. ผลักดันความเสมอภาคทางการเมืองและเศรษฐกิจ</p> <p>2. ยึดหลักสากลนิยม คัดค้านลัทธิชาตินิยม ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและการกดขี่ทางเชื้อชาติ</p> <p>3. สนับสนุนการเคารพในความหลาหลายทางเพศและผลักดันการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศ ต่อต้านการกดขี่ทางเพศ ต่อต้านการเหยียดเพศ ต่อต้านการเหยียดคนรักเพศเดียวกัน&nbsp;</p> <p>4. ต่อต้านระบบทุนนิยมรวมทั้งระบบทุนนิยมโดยรัฐ (เช่นใน จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว คิวบา) และต่อต้านระบบชนชั้นทุกรูปแบบ</p> <p>5. สนับสนุนผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมมาชีพและคนยากคนจน</p> <p>6. ต่อต้านระบบอาวุโส SOTUS สนับสนุนคนหนุ่มสาวให้พึ่งตนเอง นำตนเอง</p> <p>7. ต่อต้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของระบบทุนนิยมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม</p> <p>8. สนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยกระดับคุณถาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ</p> <p>9. ต่อต้านสงครามจักรวรรดินิยมและลัทธิจักรวรรดินิยมทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค</p> <p>10. ใช้หลักประชาธิปไตยรวมศูนย์ภายในองค์กร</p> <p>อ่านเพิ่มเติมได้ที่&nbsp;<a href="http://iskragroup.blogspot.com/">http://iskragroup.blogspot.com</a></p>

บล็อกของ iskra

จีน, ลาว, เวียดนาม รวมถึงเกาหลีเหนือ ไม่ใช่ "ประเทศสังคมนิยม"

12 January, 2014 - 11:03 -- iskra

ต้องยอมเสียในเรื่องที่ควรเสีย แต่อย่าไปเสียกับเรื่องงี่เง่า

5 September, 2013 - 12:03 -- iskra

ระบบเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Participatory Economy)

28 May, 2013 - 17:49 -- iskra

...ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการสังคมหลังทุนนิยมข้างต้นนี้ถือเป็นเป้าหมายหลัก และเป็นผลผลิตโดยตรงของการเติบโตของขบวนการโลกาภิวัตน์จากรากฐาน ที่พยายามเสนอทางเลือกใหม่ในการพัฒนาท่ามกลางซากปรักหักพังของโลกสังคมนิยม ในทศวรรษ 1990 ที่นักคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายเสรีนิยมต่างประกาศว่า “เราไม่มีทางเลือกอื่นใดเหลือแล้วนอกจากระบบทุนนิยมกลไกตลาดและระบอบ ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม” แม้ว่าเป้าหมายดังกล่าวจะยังไม่บรรลุ แต่คุณูปการที่สำคัญที่สุดที่ขบวนการโลกาภิวัตน์จากรากฐานได้สร้างไว้ก็คือ ความหวังที่ว่า “โลกใบใหม่เป็นไปได้” ซึ่งเป็นคำขวัญของขบวนการสมัชชาสังคมโลกนับตั้งแต่ ค.ศ.2001 เป็นต้นมา

คุยกับสาวสวม 'กกน.ธราย อาร์ม’ รณรงค์ปล่อยสมยศ-นักโทษการเมือง

7 March, 2013 - 03:37 -- iskra

“..รู้สึกว่าธรายอาร์มไม่ใช่แค่กางเกงใน แต่มันแสดงถึงสัญญะบางอย่างของการต่อสู้ ซึ่งเห็นไหมคะ แค่สงสัยว่าทำไมต้องเป็นกางเกงในของธรายอาร์ม คนที่สงสัยเขาก็ต้องหาเรื่องราวของมันบ้างล่ะค่ะ อย่างน้อยเราก็ได้สื่อเรื่องความไม่เป็นธรรมนอกจากแคมเปญหลักของงานนี้..” - ลูกปัด 1 สวาผู้ร่วมรณรงค์ 

วิวัฒนาการกฎหมายแรงงานไทย

1 February, 2013 - 22:10 -- iskra

 “...พวกนายทุนจึงต้องหาทางให้ปัญหาเหล่านี้ทุเลาเบาบางลง ไม่อย่างนั้นการผลิตในระบบทุนนิยมอาจต้องล่มสลาย จึงต้องสร้างกติกากลางขึ้นมาเพื่อให้การขูดรีดยังดำรงตนต่อไปได้...”

ยกเลิกวันพ่อวันแม่กันดีกว่าครับ? (นี่ไม่เกี่ยวกับว่าจะเลือกวันไหนเป็นวันพ่อวันแม่นะครับ)

4 December, 2012 - 13:02 -- iskra

...ผมไม่คิดว่าการมีวันพ่อวันแม่มันจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนที่ "มีพ่อมีแม่" (หรือแม้แต่ตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่) แต่ขณะเดียวกันมันกลับเป็นวันที่ "ซ้ำเติม" คนที่ "ขาดพ่อขาดแม่" ซึ่งโดยปกติก็อาจจะมีชีวิตที่รันทดเจ็บปวดกับเรื่องนี้อยู่แล้ว..

VOICE TV สัมภาษณ์พิเศษ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ : 70 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ไทย

2 December, 2012 - 02:16 -- iskra

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ iskra