กองไฟ

จะจุดเทียน เขียนรุ้ง กลางทุ่งหญ้า : แด่คนแค้มป์

           

            จะจุดเทียน เขียนรุ้ง กลางทุ่งหญ้า 

จะสุมไฟ ใต้ฟ้า ท้าความหนาว

จะไกวเปล เหล่ดารา พาพร่างพราว

จะไล่เรียง เสียงสายราว ดาวดนตรี
 

            จะเพ่งพราย ปลายเปลวเพลิง ระเริงฝัน

จะผิงไฟ ใต้แสงจันทร์ หยันแสงสี

Subscribe to กองไฟ