การจำกัดการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหาร

"นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้" รธน.เพื่อป้องกันคนอย่างทักษิณ

29 December, 2012 - 12:39 -- kasian

มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ของ รัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันคนอย่างทักษิณ สะท้อนความหวาดระแวง - ไม่ไว้วางใจที่คณะผู้ร่าง รธน.ที่มีต่อตัวอดีตนายกฯทักษิณ และ เสียงข้างมากในสภาและเสียงสนับสนุนของประชาชนอีกชั้นหนึ่งเช่นกัน

Subscribe to การจำกัดการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหาร