คุ้มครองการค้า

โลกาภิวัตน์สะดุดลัทธิคุ้มครองการค้า (Protectionism)

21 September, 2013 - 00:58 -- kasian
โลกาภิวัตน์สะดุดลัทธิคุ้มครองการค้า (Protectionism): รัฐบาลนานาชาติทั่วโลกวางมาตรการคุ้มครองการค้าใหม่ถึง ๑๕๔ มาตรการในชั่วปีเดียว!
Subscribe to คุ้มครองการค้า