จรัล มโนเพ็ชร

คือ “จรัล มโนเพ็ชร” ศิลปินพื้นบ้านอิสระแห่งประเทศล้านนา

 
 
ใกล้จะถึงแล้ว วันครบรอบ 10 ปี วันคืนสู่อ้อมอกอันอบอุ่นของแม่พระธรรมชาติของศิลปินพื้นบ้านผู้ยิ่งใหญ่อิสระแห่งประเทศล้านนา … ถ้าอ้ายจรัลฯ ยังมีชีวิตอยู่อ้ายจะมีอายุ 60 ปี  ผ่านมา และ ผ่านไป   แต่ประชาชนเรา ยังจำอ้ายเป็นนิรันดร์   
Subscribe to จรัล  มโนเพ็ชร