นวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเผยโฉมนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งปฏิกูล

การขับถ่ายถือเป็นกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน แต่สิ่งที่มนุษย์ขับถ่ายออกมานั้นหากไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรคได้เช่นกัน ดังนั้น “ส้วม” จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ที่ผ่านมาหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มักเน้นไปที่การรณรงค์เ

Subscribe to นวัตกรรม