นโรดมสีหนุ

Believe it or not, Cambodia and Siam: นศ มธ บ้าจี้ ทวงดุษฎีคืนจากสีหนุ

 

Believe it or not, Cambodia and Siam: (when Sihanouk was young)

เชื่อไหม ตอนที่ นโรดมสีหนุ พยายามกู้เอกราช 
เสด็จมาเยือนไทย เยือน มธ ด้วย

 

Subscribe to นโรดมสีหนุ