ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

"ขมาวีรชน" (2)

26 September, 2007 - 07:25 -- karnt

01.jpg

1

มืดมน –แลเงียบงัน
ไร้ที่ทางให้ความฝันอันแตกต่าง
เส้นทางร้างไร้ผู้เดินทาง
ฟ้ามืด - ดินกว้างไร้ทางชน…

Subscribe to ประชาธิปไตยแบบไทยๆ