ปรัชญาพอเพียง

เรื่องของคน: การทำเกษตรอินทรีย์กับต้นทุนที่มีไม่เท่ากัน

10 February, 2013 - 17:21 -- noname

การทำเกษตรอินทรีย์กลายมาเป็น “แบบอย่าง” หรือ “ต้นแบบ” ที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้บริโภคโดยทั่วไปยกย่อง และอยากให้เกษตรกรไทยหันมาทำตามอย่างจริงจัง...ทว่า เกษตรกรแต่ละคนมี “ต้นทุน”  ที่ต่างกัน การทำเกษตรอินทรีย์จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมาก
 


จะให้ฉันรู้จักพอได้อย่างไร

 

ฉันไม่รู้จักพอ

จะให้ฉันรู้จักพอได้อย่างไร

ในเมื่อชีวิตของฉัน

ไม่เคยสัมผัสความสุขสบาย

 

Subscribe to ปรัชญาพอเพียง