Skip to main content
I walk the line
หลังจากอัพบล็อกไปคราวก่อนก็มีคำถามส่งมาหลังไมค์ ว่าด้วยทุนและหลักสูตรปริญญาโทของ University for Peace คำถามยาวเหยียดชุดนี้มาจากคุณป.ผู้ซึ่งทำงานอยู่ ณ องค์กรว่าด้วยกฎหมายและสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าอยากจะตอบคำถามเหล่านี้เผื่อว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่สนใจหรือจดๆ จ้องๆ อยู่ว่าจะสมัครดี
I walk the line
ก่อนจะไปพูดเรื่องอื่น อาจจะมีคนสงสัยอยู่พอประมาณว่าทุนการศึกษาบ้าอะไรส่งคนไปเรียนที่ประเทศคอสตาริกา (อะไรนะ? แองโกล่า! อะไรนะ? อันดอร์ร่า! ไม่ใช่ ก็บอกว่าคอสตาริกา!