ผู้บริโภค

ชีวิตย้อนแย้งของคนในสังคมทุนนิยม

คนในโลกปัจจุบันเริ่มไม่รู้หน้า รู้หลัง ไม่รู้ว่าปัจจุบันกำลังทำอะไร เพื่ออะไร หรือควรจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิต

เพราะคุณค่า ความหมาย ในหัวที่ถูกกดดัน บีบคั้น เพราะสิ่งที่ถูกสั่งสอนมา มันขัดแย้ง ยอกย้อนกันเอง มาตลอด

ความเร็วเน็ต & เงินที่จ่าย

 

เนื่องด้วยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.กาญจนบุรี ได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีที แอนด์ ที ความเร็ว 3 Mb จ่ายเดือนละ 1070 บาท ในช่วงแรกใช้ และทางบริษัทได้เปลี่ยนแพ็คเก็จให้ใหม่ เป็น 5 Mb ตามโปรโมชั่นใหม่ แต่ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ล่ะวันความเร็วอินเตอร์เน็ตไม่ถึง 2.5 Mb ซึ่งต่ำกว่าที่จ่ายเงินมาก

 

-----> ข้อความข้างต้นเป็นหนังสือร้องเรียนที่ทางศูนย์ฯ ได้ส่งให้กับบริษัท ทีที แอน ที เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง ทุกคนลองตรวจสอบกันดูนะคะ ว่าความเร็วเน็ตที่ใช้นั้นคุ้มกับเงินที่เราได้จ่ายไปหรือไม่

 

ช่วยกันตรวจสอบเพื่อสิทธิของพวกเราผู้บริโภคกันเถอะค่ะ

 

^_______________________________^

สบท.เปิด 6 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

สบท.เปิด 6 ช่องทางรับเรื่อง ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม สุ่มเก็บข้อมูลปัญหาผู้ใช้บริการ ตั้งเวทีใหญ่ถกปัญหา

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กล่าวว่า ทางสบท. ได้ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนไว้ 6 ประเภท 

 1. สายด่วน กทช. 1200
 2. สายตรงรับเรื่องร้องเรียน สบท. 02-634-6000
 3. ผ่านเวบไซต์ http://www.tci.or.th
 4. โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 087-333-8787
 5. ตู้ปณ.272 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
 6. โทรสาร 02-279-0251

 

ทั้งนี้ สบท.จะมีการเปิดตัวสถาบันฯอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เม.ย. 51 ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ จะมีการเวทีสัมมนาให้ความรู้กับบุคคลและเครือข่ายสภาผู้บริโภคทั่วประเทศ รับทราบสิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ,โทรศัพท์พื้นฐานและบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งประชาชน ส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่รู้ประเด็นปัญหาเรื่องไหนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ อย่างไรก็ตาม สบท.เห็นว่าความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ดังนั้นบทบาทของ สบท. จึงไม่ใช่องค์กรภาครัฐเพียงอย่างเดียว ภารกิจหลักที่สำคัญ สบท. ต้องเร่งขับเคลื่อนในปีนี้ ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายผู้บริโภคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีก 13 จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนแบบ One-stop service และพัฒนาฐานข้อมูลให้สำเร็จ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้ามาร้องเรียนที่ สบท. ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่นๆ สำหรับแนวทางการทำงานที่ผ่านมา สบท. ได้พัฒนาคู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ สำหรับปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบหรือกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรค ทาง สบท. ยินดีรับฟัง และจะนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาต่อไป เดือนเมษายน มี18 เรื่องที่ร้องเข้ามา นพ.ประวิทย์ กล่าวว่า ปัญหาจากการใช้บริการที่ผ่านมาในเดือนเมษายน ปี 2551 พบว่ามีเรื่องที่ร้องเข้ามายังสบท.ประมาณ 18 เรื่อง แบ่งออกเป็น 

 1. ปัญหาคุณภาพสัญญาณ
 2. ค่าบริการ
 3. บริการหลังการขาย
 4. โปรโมชั่น
 5. sms
 6. pre-paid
 7. เสาสัญญาณ
 8. PRIVATE NUM และ อื่นๆ

 

โดยเจ้าหน้าที่สบท.ได้มีการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการแล้วประมาณ 16.67% ส่วนที่เหลือบางรายมีการรเอกสารเพิ่มเติม ขณะเดียวกันผู้ร้องเรียนบางคนไม่ยอมติดต่อเข้ามาอีกทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

สบท. เปิด 4 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

13 June, 2009 - 17:09 -- sukran

 

สบท. เปิด 4 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใช้บริการโทรคมนาคม สุ่มเก็บข้อมูลปัญหาผู้ใช้บริการ ตั้งเวทีใหญ่ถกปัญหา

 

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) กล่าวว่า ทางสบท. ได้ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนไว้ 5 ช่องทาง 1. โทรศัพท์สายด่วน กทช. 1200 2. โทรศัพท์สายตรงรับเรื่องร้องเรียนของ สบท. 02 634 6000 3. ผ่านเวบไซต์ http://tci.or.th 4. โทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมาย 087-333-8787 5. ตู้ ปณ. 272 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

 

ทั้งนี้ สบท.จะมีการเปิดตัวสถาบันฯอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เม.ย. 51 ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ จะมีการเวทีสัมมนาให้ความรู้กับบุคคลและเครือข่ายสภาผู้บริโภคทั่วประเทศ รับทราบสิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ,โทรศัพท์พื้นฐานและบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งประชาชน ส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่รู้ประเด็นปัญหาเรื่องไหนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ อย่างไรก็ตาม สบท.เห็นว่าความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ดังนั้นบทบาทของ สบท. จึงไม่ใช่องค์กรภาครัฐเพียงอย่างเดียว ภารกิจหลักที่สำคัญ สบท. ต้องเร่งขับเคลื่อนในปีนี้ ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายผู้บริโภคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีก 13 จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนแบบ One-stop service และพัฒนาฐานข้อมูลให้สำเร็จ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้ามาร้องเรียนที่ สบท. ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่นๆ

Subscribe to ผู้บริโภค