พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

เมกะโปรเจคต์ลอจิสติกส์ 4 ล้านล้านบาท: ข้อสังเกตเชิงนิเวศวิทยา

28 March, 2013 - 13:29 -- kasian

...ภาพรวมของ the growth effects + the expansion effects + the transport effects เหล่านี้ จะไม่ถูกบันทึกนับรวมไว้ใน EIA ฉบับของโครงการย่อยใด ๆ เพราะเอาเข้าจริงมันเป็นผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นของโครงการเมกะโปรเจคต์ลอจิสติกส์ทั้งหมด ด้วยซ้ำ ทว่ามันจะทำให้ไทยและเพื่อนบ้านและ ASEAN ใช้พลังงานและทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล น่าเชื่อว่า Carbon Footprint หรือรอยเท้าคาร์บอนของคนไทยและคน ASEAN จะขยายใหญ่ออกไปอีกบานเบอะ ...

Subscribe to พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท