พรรคชนชั้นนำ

แย้งคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล: ต่อประเด็น พรรคที่ "เกิดและเติบโตจากประชาชน"

27 September, 2013 - 23:59 -- kasian
แย้งคุณสมเกียรติ อ่อนวิมล: เส้นแบ่งพรรคการเมืองทางรัฐศาสตร์ที่สำคัญคือเป็นพรรคมวลชน (mass party) หรือพรรคชนชั้นนำ (elite party) ไม่ใช่เกณฑ์หละหลวมว่าเป็นพรรคที่ "เกิดและเติบโตจากประชาชน" หรือไม่
Subscribe to พรรคชนชั้นนำ