พลัดถิ่น

นิวยอร์ก 1: Factcheck.org และสื่อพลัดถิ่น (Diaspora media) ในอเมริกา

16 May, 2013 - 19:11 -- suluck

รู้จักเว็บไซต์ Factcheck.org เว็บไซต์ที่อุทิศเฉพาะการเช็คความถูกต้องของข้อมูล, สถิิติ, ข้อเท็จจริงในข่าว/ เยี่ยมสำนักงานของ Committee to Protect Journalists/ ฟังวงเสวนาเรื่องการทำสื่อพลัดถิ่น (diaspora media) ในอเมริกา 

Subscribe to พลัดถิ่น