ภาษามลายู

คำภาษามลายู, อินโดนีเซีย, ชวาในพจนานุกรมฉบับมติชน (บ-ป)

15 October, 2012 - 10:37 -- onanong

ต่อค่ะ คำภาษามลายู, อินโดนีเซีย และชวาที่คล้ายกับคำภาษา “ไทย” ในพจนานุกรมฉบับมติชน ดิฉันต้องขอชี้แจง (อีกครั้ง-เผื่อท่านที่เพิ่งจะเข้ามาอ่าน) ว่า คำต่างๆ ที่ดิฉันค้นคว้ามานี้ มิได้หมายความว่า ไทยเรารับเอามาจากภาษามลายู, อินโดนีเซี

Subscribe to ภาษามลายู