ภาษาอังกฤษ

สำเนียงส่อภาษา กริยาไม่ต้องผัน

30 December, 2014 - 15:55 -- Tistou

 

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล

พนักงานบริการหญิงหรือ Sex Worker นางหนึ่งเดินจับจ่ายซื้อหากับชาวต่างประเทศ เธอพูดกับลูกค้าของเธอว่า

I shop. You pay.

Subscribe to ภาษาอังกฤษ