ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท

โต้ จิตติ ติงศภัทิย์ เรื่อง"ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท"ตามกฎหมายอาญา

โต้ จิตติ ติงศภัทิย์ เรื่อง "ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท" ตามกฎหมายอาญา


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


อ.จิตติ ติงศภัทิย์ เป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายอาญาของไทย และเป็นนักนิติศาสตร์ผู้หนึ่งซึ่งสนับสนุน  "คำพิพากษาประหารจำเลย(แพะ)ในคดีสวรรคตรัชกาลที่ ๘" [ดู หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๔/๒๔๙๗]  ภายหลังท่านดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรี ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

Subscribe to ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท