บล็อกของ Phuttipong

ปกิณกะเรื่อง ท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต

บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง 'ดาวคะนอง' โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง 'ดาวคะนอง'

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

บทวิจารณ์ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ : ความเพิกเฉยต่อปัญหาการโยนภาระให้เอกชนแบกรับหน้าที่ให้บริการภายหลังสัญญาอนุญาตฯ/ใบอนุญาตฯสิ้นสุดเป็นการชั่วคราว

บทวิจารณ์ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ :  ความเพิกเฉยต่อปัญหาการโยนภาระให้เอกชนแบกรับหน้าที่ให้บริการภายหลังสัญญาอนุญาตฯ/ใบอนุญาตฯสิ้นสุดเป็นการชั่วคราว

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

ข้อสังเกตบางประการ : ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย โดยสังเขป

ข้อสังเกตบางประการ : ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย โดยสังเขป
 
พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล
 

งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาพระเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

เรียน 'สาขาใด' มีโอกาสเป็น 'องคมนตรี' มากที่สุด

สำรวจข้อมูล : เรียน 'สาขาใด' มีโอกาสเป็น 'องคมนตรี' มากที่สุด

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล, รวบรวม.

ข้อพิจารณาเรื่องความผิดฐานข่มขืนและความรับผิดทางกฎหมายอาญา

ข้อพิจารณาเรื่องความผิดฐานข่มขืนและความรับผิดทางกฎหมายอาญา: วิพากษ์การดำรงอยู่ของโทษประหารชีวิต (โดยสังเขป)
 
พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล
 

เมื่อบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ตีความเสียงหัวเราะของ เสนีย์ ปราโมช

เมื่อบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ตีความเสียงหัวเราะของ เสนีย์ ปราโมช (คดีอาชญากรสงคราม ๒๔๘๙)

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

กระบวนการปรุงนิยายให้กลายเป็นข้อเท็จจริงทางปวศ.: เรื่องพินัยกรรม ร.๕ คือ ให้ ร.๖ พระราชทานรธน.?

กระบวนการปรุงนิยายให้กลายเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์: เรื่องพินัยกรรม ร.๕ คือ ให้ ร.๖ พระราชทานรัฐธรรมนูญ?

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Phuttipong