รัฐฉาน

ยุกติ มุกดาวิจิตร: สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?

วานนี้ (29 เมษายน 2556) "ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา" และ "ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอภิปราย "สู่สันติภาพในอุษาคเนย์" งานนี้จัดท่ามกลางบรรยากาศการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับ BRN

วันปีใหม่ไต…Shan State

 
 
ฉันมีบุญตามาก ได้มาเยือนดอยไตแลง อยากมาเยือนนานแล้ว พอดีพี่น้องชาวปกาเกอญอเชิญชวนไป ตอบตกลงทันที ทั้งๆที่เคยตอบตกลงน้อง “สะอาด นิลคง” ศิลปินที่มาพำนักอยู่ที่อำเภอปาย แม่ฮ่องสอนกับลูกเมีย เธอชวนฉันกับอ้ายไพฑูรย์  พรหมวิจิตร ไปร่วมงานที่ปาย

“อ้ายแสงดาว ขอเชิญอ้ายกับอ้ายไพฑูรย์ ไปร่วมงานที่บ้านผม มีงานแสดงศิลปะของผม มีการอ่านกวี น้าเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และพี่จี๊ด…จิระนันท์ พิตรปรีชา ก็มาร่วมด้วย เชิญอ้ายกับอ้ายไพฑูรย์มาร่วมอ่านกวีตวย ครับ”
 “คับ ยินดีคับ” ฉันตอบรับคำ

แต่แล้วฉันกับอ้ายไพฑูรย์ก็บอกน้องสะอาดว่า … “อาด อ้ายขอโทษด้วย อ้ายกับอ้ายไพฑูรย์ต้องไปที่ดอยไตแลงที่เจ้ายอดศึกและพี่น้องไตจัดงานวันปีใหม่ บ่เป็นอิหยัง วันหน้าวันหลัง อ้ายกะอ้ายไพฑูรย์ต้องไปเยือนอาดแน่นอน  อ้ายอยากไปให้กำลังใจเจ้ายอดศึก และพี่น้องไตในการต่อสู้กับเผด็จการ “ตานฉ่วย” พม่า โดยมีเจ้ายอดศึกเป็นผู้นำ”
“คับ บ่เป็นหยังคับ” ศิลปินแห่งล้านนาบอกมาทางเทคโนโลยีไร้สาย


---------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to รัฐฉาน