วงษ์ทับทิม

เจ๊าะเกอโด่ เด็กบ้านดอย

26 July, 2009 - 00:00 -- nalaka

ด้วยชื่อเรื่องที่ไม่คุ้นหู และหน้าปกเป็นรูปน้ำตกกลางป่าสวยงาม วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้ชวนให้สะดุดใจและเปิดอ่าน ซึ่งก็ใช้เวลาอ่านไม่นานนักก็จบเล่มเพราะมีความหนาไม่ถึง 50 หน้ารวมภาพประกอบ

Subscribe to วงษ์ทับทิม