ศัลยกรรม

สวยหล่อกังนัมสไตล์: การสละเอกลักษณ์-ผลิตตัวตนขึ้นใหม่ในเกาหลีใต้

12 April, 2013 - 17:38 -- kasian

ปรากฏการณ์หมกมุ่นกับรูปโฉมภายนอกเหล่านี้บันดาลใจให้ศิลปินอุนจงเปิดนิทรรศการงานศิลปะของเธอชื่อ “โรงงานร่างกาย” สะท้อนการที่ผู้คนสูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำกับร่างกายตัวเองเหมือนมันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ง และสูญเสียความหมายว่าตัวเองเป็นใครไป

Subscribe to ศัลยกรรม