สิทธิพลเมือง

เจ็ดไม่พูด: แคมเปนอุดมการณ์ล่าสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

3 October, 2013 - 16:30 -- kasian
 
ว่าด้วย "เจ็ดไม่พูด"(ชีปู้เจียง) แคมเปนอุดมการณ์ล่าสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คุณค่าสากล, เสรีภาพการพูดและพิมพ์โฆษณา, สิทธิพลเมือง, ประชาสังคม, ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน, กระฎุมพีข้าราชการ และความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ

Subscribe to สิทธิพลเมือง