อุดม เฟื่องฟุ้ง

"ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด"ในทรรศนะนายอุดม เฟื่องฟุ้ง:พร้อมข้อสังเกต

คำว่า"ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด" ในทรรศนะนายอุดม เฟื่องฟุ้ง ผู้บรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและอดีตกรรมการ คตส. (ตามประกาศ คปค.ฉบับที่ ๓๐) : พร้อมข้อสังเกต


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

Subscribe to อุดม เฟื่องฟุ้ง